Tillsyn

Engelbrekts & Partners AB står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) som är den myndighet som
övervakar bolagen på marknaden.

Engelbrekts & Partners AB Compliancefunktion vad gäller Försäkringsförmedling biträds, enl. avtal, av SE Compliance AB. Ansvarig företrädare från SE Compliance är Jörgen Tenor. Jörgen Tenor har lång och gedigen erfarenhet av Compliancearbete i chefsbefattning på den svenska värdepappersmarknaden.

fi
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 353
www.fi.se
insuresec
Insuresec
Birger Jarlsgatan 18A
114 34 Stockholm
Tel: 08-410 415 75
www.insuresec.se/
smf
SFM
Apelbergsgatan 36
111 37 STOCKHOLM
Tel: 08-545 215 40
Fax: 08-20 18 28
www.sfm.se/

Swedsec
Box 1426
111 84 Stockholm
Tel: 08-56 26 07 10
Fax: 08-611 64 78
www.swedsec.se/

Engelbrekts & Partners rådgivare är licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Anknutet Ombud

Engelbrekts & Partners AB är ett anknutet ombud till Värdepappersbolaget Svensk Värdepappersservice AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Engelbrekts & Partners AB har genom ombudsförfarande rätten att bedriva investeringsrådgivning gällande finansiella instrument eller investeringstjänster.

Kundklagomål

Är du inte nöjd med en tjänst som vi har levererat är det viktigt att du omgående meddelar oss detta. Vi har riktlinjer för hantering av klagomål enligt FFFS 2005:11. Du bör i första hand ta kontakt direkt med din rådgivare. Är du efter det fortfarande inte nöjd kontaktar du klagomålsansvarig hos oss. Du bör då inkomma skriftligen med relevanta fakta och handlingar kring den tjänst som vi har levererat.

Kundklagomålsansvarig vid Försäkringsärenden:
info@engelbrekts.se
Engelbrekts & Partners AB
Linnégatan 82
115 23 Stockholm
Tel: 08 666 00 14

Kundklagomålsansvarig vid Investeringsrådgivning:
Svensk Värdepappersservice AB
Att: Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14
114 46 Stockholm
Tel: 08 12 13 29 20
Email: klagomalsansvarig@svenskvpservice.se

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden alternativt Finansinspektionen. Vägledning kan erhållas från Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen.