PRODUKTER

Produkter för rådande marknadsläge. Målsättningen för Engelbrekts & Partners är att hjälpa våra
kunder att hitta de produkter som är mest lämpade i förhållande till rådande marknadsläge.

Engelbrekts & Partners AB är verksamma som mäklare och konsulter inom:

LIV & PENSIONSFÖRSÄKRING

• Tjänstepensionslösningar för anställda
• Specialdesignade pensionslösningar för
ledningsgrupper/nyckelpersoner
• Depåförsäkringar. Pensionsförsäkringar. Kapitalförsäkringar
• Pensionsstiftelser
• Grupplösningar (liv, olycksfall och sjukförsäkringar)
• Direktpension i företag

INDUSTRI & FÖRETAGSFÖRSÄKRING

• Sedvanliga försäkringar för tjänste-, och
tillverkande företag
• Ansvarsförsäkring
• Entreprenadförsäkring
• Vagnparkslösningar och transportförsäkring
• Captivelösningar

INVESTERINGSRÅDGIVNING

• Aktier
• Aktiefonder
• Allokeringstjänster
• Alternativa investeringar
• Fond-i-Fond
• Företagsobligationer
• Hedgefonder
• Ränta – lång/kort
• Strukturerade produkter

Har Du frågor eller funderingar om någon av våra tjänster?
– Känn Dig välkommen att kontakta oss!

+ Nyheter