«  Privatkund  |  Pension

Engelbrekts & Partners AB erbjuder en helhetsstrategi

Engelbrekts & Partners AB har pensionsexperter som hjälper våra kunder att göra en helhetsstrategi över pensionsläget, oftast genom att sammanställa olika pensioner till en begriplig översiktsbild. Då våra kunders pensionspengar är förvaltade i både privata pensionsförsäkringar liksom pensioner som betalas av arbetsgivare, fokuserar vi på hur pensionskapitalet ligger förvaltat.

Många av marknadens aktiefonder har haft negativa trender den senaste tioårsperioden och för den individuella kunden innebär detta ett stort ansvar för att själv aktivt följa aktieutvecklingen och anpassa sina innehav.

Engelbrekts & Partners AB ger rådgivning utifrån enkla strategier som ökar möjligheten att ligga i rätt fonder utifrån rådande konjunktur och marknadsläge. Ur ett historiskt perspektiv ger detta god avkastning när marknaden går upp och ett skydd när den går ner.