Engelbrekts & Partners privatkund

Engelbrekts & Partners hjälper dig som privatperson att hitta de produkter som är mest
lämpade för dig i förhållande till rådande marknadsläge och dina personliga önskemål om
risknivå, skattemiljö, krav på tillgänglighet och investeringshorisont.

Du är varmt välkommen att träffa en av våra rådgivare för ett förutsättningslöst möte. Under mötet presenterar vi vår analysmodell samt gör en situations- och behovsanalys med en genomgång av de möjligheter och lösningar som passar dina behov.

Därefter jobbar vi med en analysdriven samarbetsmodell och skräddarsyr ditt förslag utifrån en mängd olika investeringsmöjligheter. Vår produktpalett ger avkastning när marknaden går upp och skydd när den går ned.

Med Engelbrekts & Partners får du alltid en långsiktig och kontinuerlig uppföljning.

+ Nyheter