Partners

Engelbrekts & Partners samarbetar med de ledande aktörerna på den svenska och internationella marknaden.

Partners

Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att använda de olika förvaltarnas spetskompetens inom respektive investeringssegment för att få god avkastning och uppnå optimal riskminimering.

Här är några av de förvaltare, banker och försäkringsbolag som vi valt att samarbeta med för att kunna erbjuda den bredast möjliga investeringskompetensen.

partners

+ Nyheter