«  Produkter  |  konjunkturcykeln

konjunkturscykeln

Konjunkturcykeln

Avkastning och skydd.
Engelbrekts & Partners bedömer marknaden utifrån konjunkturscyklerna för att placeringarna ska ge avkastning när marknaden går upp och ge skydd när den går ned.