«  Produkter  |  Investeringsklockan

investeringsklockan

Investeringsklockan

Investeringsklockan är en enkel men historiskt sett mycket effektiv modell för att utläsa i vilken fas som den globala konjunkturen befinner sig.

Investeringsrådgivarna på Engelbrekts & Partners har mycket goda kunskaper om hur denna ekonomiska makromodell bäst skall användas för att våra kunder ska få största möjliga avkastning utifrån vilken konjunkturfas världsekonomin befinner sig i.

Vi kan inte förutspå hur börsen kommer att gå, men vi upplever att vi ökar sannolikheten för att våra kunder inte ligger i för hög risk i förhållande till konjunkturläget.

Detta sammanfattar faktiskt vår syn på kapitalförvaltning. Det något banala påståendet att ”hemligheten bakom en god kapitalförvaltning är att undvika kraftiga nedgångar” är något som vi håller för en absolut sanning. Kraftiga nedgångar som vi hade under IT-kraschen och Kreditkraschen är det av yttersta vikt att man undviker. Den procentuella skadan ökar i det närmaste exponentiellt desto djupare dina placeringar faller.

Genom att arbeta med Investeringsklockan som ett stöd i vår rådgivning uppnår vi två primära syften:

1. Våra kunder förstår värdet av en aktiv förvaltning mellan olika tillgångsslag. De är inte rädda för att göra förändringar och faktistkt våga ha en välgrundad åsikt om börsen och agera efter den åsikten.
2. Vi har ett beprövat stöd i våra diskussioner med kunden om vilken placering som är rätt just nu.
Kom in och träffa en av våra rådgivare så berättar vi mer!