«  Företag  |  Tjänstepension

Tjänstepension

Engelbrekts & Partners hjälper små som stora företag med kompletta tjänstepensionspaket för både ägare och anställda. Tjänstepensionsavtal är ofta reglerade av kollektivavtal vilket gör att förutsättningarna från början redan är givna. En tjänstepensionslösning ska innehålla såväl pensionsavsättning som trygghetsförsäkringar.

Att teckna avtal i enlighet med gällande kollektivavtal är bara en start till ett bra pensionsprogram. Med enkla strategier hjälper våra pensionsexperter våra företagskunder att fokusera på hur pensionsavsättningarna ska förvaltas och uppnå riskminimering och god avkastning över tid. Vi har marknadens bästa förvaltningsverktyg som minimerar kundens löpande hantering av företagets tjänstepensioner.