Engelbrekts Företagskund

Engelbrekts & Partners erbjuder företagskunder en produktpalett bestående av många olika
investeringsmöjligheter som ger avkastning när marknaden går upp och skydd när den går ned.

Vi anpassar våra tjänster och strategier till rådande marknadsläge och hjälper företag att bygga upp kapital genom pensioner, kassaförvaltning och löpande sparande.
Vi förvaltar kapital genom aktier & fonder, strukturerade produkter och konto- och räntelösningar. Engelbrekts & Partners erbjuder också lösningar för kassaförvaltningar, pensioner och exitstrategier.

Engelbrekts & Partners hjälper sina företagskunder att minska reavinst-, inkomst- och bolagsskatter. Våra rådgivare har lång erfarenhet av att hjälpa företag med kloka och genomtänkta skattelösningar. När det gäller mer komplicerade skattesituationer samarbetar vi med välrenommerade revisionsfirmor för att hitta de bästa lösningarna.

+ Nyheter