EngelbrektS & Partners Avgifter

Hos Engelbrekts & Partners är vi alltid öppna med vad vi tjänar.
Därför redovisar Vi alltid hur vår intjäning ser ut. Våra kunders intressen har alltid
högsta prioritet och våra råd ska ALLTID baseras på vad som är bäst för kunden.

Avgifter och ersättningar

Gemensamt för samtliga investeringar vi rekommenderar våra kunder är att de uppfyller tre krav.
1. Produkten ska hålla en hög teknisk kvalitet med en väl genomtänkt investeringsstrategi.
2. Emittenter som ska stå för någon form av kapitalskydd ska ha en hög kreditrating.
3. Avgiftstrukturen ska anses vara anpassad efter det mervärde som förvaltaren skapar.
Produkterna ska anses vara prisvärda.

+ Nyheter