Välkommen till EngelbrektS & Partners

Våra uppdragsgivare är företag och privatpersoner med behov av kvalificerad och omsorgsfull finansiell rådgivning.

Under våra år som mäklare har vi skapat goda relationer hos försäkringsbolag och mäklar-
kollegor över stora delar av världen. Det innebär att vi kan erbjuda de bästa lösningarna från både den svenska och internationella marknaden.

Inom Engelbrekts & Partners AB och dess nätverk har vi erfarenhet som mäklare sedan 1984.
Våra rådgivare har stor erfarenhet av att hjälpa privatpersoner och företag med långsiktigt hållbara pensions och investeringslösningar.

+ Nyheter